Chào mừng

Mừng Giáng sinh

Mừng năm mới

Bạn bè

Mời dùng trà

đồng hồ

yêu thương

Vui nhộn

Chờ đợi

Đi thuyền trên sông

máy tính

Hộp thư giáo dục

Tự điển


Tra theo từ điển:Lời hay ý đẹp

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  CHÀO CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN VỚI WEBSITE THƯ VIỆN TOÁN HỌC NGUYỄN KIM CHÁNH

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  thu hoạch chính trị hè 2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Kim Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:17' 04-08-2017
  Dung lượng: 54.0 KB
  Số lượt tải: 0
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GD&ĐT TP. QUY NHƠN
  TRƯỜNG THCS Trần Quang Diệu
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
  
  
  
  
   Quy Nhơn, ngày 07 tháng 8 năm 2017
  
   BÀI THU HOẠCH
  Kết quả học tập, quán triệt Nghị Quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII )
  Họ và Tên : NGUYỄN KIM CHÁNH
  Chức vụ : Giáo viên
  Đơn vị công tác: TRƯỜNG THCS Trần Quang Diệu
  Câu 1. Phân tích làm rõ nhận thức sâu sắc của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những vấn đề cơ bản, những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp trong 3 nghị quyết :
  - Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
  - Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị định hướng xã hội chủ nghĩa.
  - Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
  Trả lời:
  Sau khi học tập, tiếp thu Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị định hướng xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.
  bản thân tôi nhận thức như sau:
  1. Những thành tựu đạt được:
  - Nhận thức về nền KTTT định hướng XHCN ngày càng đầy đủ hơn; các định hướng lớn để tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN được xác định rõ hơn.
  - Hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách ngày càng hoàn thiện và phù hợp hơn với luật pháp quốc tế, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thực hiện cam kết hội nhập quốc tế.
  - Chế độ sở hữu, các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp phát triển đa dạng; các quyền và nghĩa vụ về tài sản được thể chế hoá tương đối đầy đủ; hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên.
  - Các yếu tố thị trường và các loại thị trường được hình thành đồng bộ hơn, gắn kết hơn với thị trường khu vực và thế giới.
  - Môi trường đầu tư và kinh doanh được cải thiện và thông thoáng hơn; quyền tự do kinh doanh và cạnh tranh bình đẳng được bảo đảm hơn.
  - Việc huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực phù hợp hơn với cơ chế thị trường. Các cơ chế, chính sách đã chú trọng đến phát triển bền vững
  - Hội nhập KT quốc tế ngày càng sâu rộng trên nhiều cấp độ, đa dạng về hình thức, từng bước thích ứng với nguyên tắc và chuẩn mực của thị trường toàn cầu
  - Phương thức lãnh đạo của Đảng và vai trò, phương thức hoạt động của Nhà nước từng bước được đổi mới; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng cao; cải cách hành chính được đẩy mạnh. Vai trò làm chủ của nhân dân được phát huy; vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên ngày càng được tăng cường.
  2. Những hạn chế, yếu kém:
  - Hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN ở nước ta thực hiện còn chậm
  - Chưa thực sự tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, ổn định cho các doanh nghiệp
  - Hiệu quả hoạt động của các chủ thể kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế còn nhiều hạn chế. Giá cả một số hàng hoá, dịch vụ thiết yếu chưa được xác lập thật sự theo cơ chế thị trường
  - Một số loại thị trường chậm hình thành và phát triển
  - Thể chế bảo đảm thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm QP, AN còn nhiều bất cập, hạn chế
  - Hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả chưa cao
  - Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới về kinh tế
  - Quản lý nhà nước chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của KTTT định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; hiệu lực, hiệu quả chưa cao; kỷ luật, kỷ cương không nghiêm
  3. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém
  - Nhận thức chưa rõ ràng, đầy đủ về nền KTTT định hướng XHCN, nhất là về định hướng
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn mỗi ngày

  Music

  CẢM ƠN QUÝ VỊ GHÉ THĂM THƯ VIỆN TOÁN HỌC CỦA NGUYỄN KIM CHÁNH